Geoagiu Băi – Hunedoara

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Geoagiu Băi,
Telefon: 0254-249.220
e-mail: contact@cniptgeoagiubai.ro,
web: www.cniptgeoagiubai.ro
Persoane de contact:
Director – Melha-Cîndea Traian, tel: 0733-018.167,
Agent de turism – Șimonați Claudiu, tel: 0748-553.264

ROMÂNIA -Comori ale naturii și vestigii, o paralelă din Câmpia de Vest până în Delta Dunării
ROMÂNIA – Treasures of Nature and Vestiges, a Parallel from the West Plain to the Danube Delta

TRASEE și INFORMAȚII >>>