Mădăras Bihor

Centru de Informare si Marketing Turistic Mădăras – Bihor
Telefon / fax.: 0259-379.255
e-mail: turismmadaras@yahoo.com; turismmadaras@gmail.com
web: www.turismmadaras.ro
Facebook: Mădăras-Bihor Centru Turism

ROMÂNIA -Comori ale naturii și vestigii, o paralelă din Câmpia de Vest până în Delta Dunării
ROMÂNIA – Treasures of Nature and Vestiges, a Parallel from the West Plain to the Danube Delta

TRASEE și INFORMAȚII >>>